Boerderij "De Berkebomen"
is een typisch Veluwse boerderij, gebouwd in 1611 van oudsher een gemengd bedrijf, met nu akkerbouw, schapen en eenden.

Sinds begin jaren '70 worden hier eenden voor het vlees en de veren gehouden. In Nederland staan Pekingeenden bijna uitsluitend op het menu van Chinese restaurants. Het is een delicatesse, wat u zeker geproefd moet hebben. Ook telen wij Pompoenen en Kalebassen. Deze producten worden in de zomermaanden aan huis verkocht.