Caranvanstalling "De Berkebomen"

 • Centraal gelegen, gemakkelijk bereikbaar vanaf de A28 (afslag 11, Strand Horst).
 • Stalling is overdekt en wordt afgesloten (vogel- en muisvrij).
 • Goed geventileerde ruimte, verharde ondergrond.
 • Ruime parkeergelegenheid.
 • Een disselslot is bij ons verplicht.
 • Voor de juiste bandenspanning is een compressor aanwezig.

Combinatie stalling en kamperen:

Heeft u bij ons de caravan in de stalling staan? Kom dan eens gezellig op "De Berkebomen" kamperen. uw caravan wordt door ons gratis voor u op de plek gezet.

Tarieven:

De tarieven zijn per strekkende meter (p.s.m.) gemeten over de totale lengte van het object.
Prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 • Vouwwagens   47,50,- p.s.m.
 • Caravans   52,50,- p.s.m.
Het tarief geldt voor 1 jaar. Het stallingstarief dient voor aanvang van het seizoen betaald te zijn.

Voorwaarden:

 • Geen gasflessen in het te stallen object.
 • De caravanstalling is altijd afgesloten.
 • Verhuurder zorgt voor het in- en uitrijden van het gestalde object.
 • Het te stallen object dient naar behoren verzekerd te zijn.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan of diefstal van het gestalde object.
 • U wordt verzocht 2 dagen voor het halen of brengen van het object een e-mail te sturen of ons te bellen.
 • Het stallings seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus.
 • Het stallings contract wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggen van het contract dient minimaal 2 maanden voor het verstrijken van het contract te geschieden. Dit geldt voor zowel huurder als verhuurder.
 • Bij aanvang van het contract wordt u verzocht een kopie van het kentekenbewijs van uw caravan in te leveren.